• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.12.2008

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Higijene će se održati :
- 26.12.2008. god. u 11.00 ?asova
- 27.12.2008.god. u 09.00 ?asova.
U kabinetu Prof.dr Krsta Kova?evića u Dekanatu Medicinskog fakulteta.