• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.12.2008

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti VI godine Medicine da će Doc.dr Ljiljana Kezunović iz predmeta Medicina rada davati potpise 19.12.2008. god. u 09.00 ?asova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta.

STUDENTSKA SLUŽBA
Podgorica, 18.12.2008.god.