• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.12.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE VI GODINE I APSOLVENTE

Ispit iz Fizikalne medicine u apsolventskom novembarskom roku će se održati 29.12.2008. godine sa po?etkom u 10.00 ?asova u dekanatu Medicinskog fakulteta.

Prakti?ni dio ispita će se održati 26.12.2008. godine sa po?etkom u 8.00 ?asova na Klinici .