• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.12.2008

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje za studente iz predmeta Klini?ka mikrobiologija sa preliminarnim rezultatima o položenim ispitima.
Studenti koji nemaju izvedene ocjene koja se vidi u priloženom formularu, poravni ispit iz nazna?enog predmeta mogu polagati 19.01.2009. god u 09.00 ?asova u kabinetu Prof.dr Krsta Kova?evića.