• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.01.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Higijene će se održati :
- 16.01.2009. god. u 11.00 ?asova
U kabinetu Prof.dr Krsta Kova?evića u Dekanatu Medicinskog fakulteta.

Napomena:Ispit treba potvrditi do 13.01.2009. god. do 13.00 ?asova .