• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.01.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STOMATOLOGIJE

Ispita iz Dentalne anatomije za studente I godine Stomatologije održaće se 15.01.2009. godine u 11.00 ?asova u slusaoni broj 22 Medicinskog fakulteta.