• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.01.2009

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM PROGRAMU

Prakti?ni dio ispita iz predmeta Mikrobiologija sa parazitologijom će se održati 14.01.2009. godine sa po?etkom u 11,30 u vježbaoni za Mikrobiologiju Instituta za Morfološku grupu predmeta .