• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.01.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Medicine rada održaće se 19.01.2009.godine sa po?etkom u 14.00 ?asova u Dekanatu Medicinskog fakulteta.

Indeksi za ispit se moraju predati u Studentsku službu do 10,00 ?asova istog dana.