• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.01.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Pedijatrije održaće se 29.01.2009.godine sa po?etkom u 09.00 ?asova u Dje?ijoj bolnici.

Studenti koji izlaze na ispit moraju se prijaviti Doc. dr Miri Samardžić 26.01.2009. god. do 09.00 ?asova radi pripreme pacijenata za ispit.