• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.01.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Mikrobiologija sa parazitologijom će se održati:
- Prakti?ni dio ispita 27.01.2009. godine sa po?etkom u 10.00 ?asova u vjažbaoni za Mikrobiologiju Instituta za Morfološku grupu predmeta
- Teorijski dio ispita 28.01.2009. god. u 09.00 ?asova u kabinetu Prof.dr Krsta Kova?evića u Dekanatu.

Napomena : Potvrditi ispit u Studentskoj službi
26.01.2009. god do 14.00 ?asova.