• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

30.01.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Ispit iz Fizikalne medicine će se održati 06.02.2009. godine sa po?etkom u 10.00 ?asova u dekanatu Medicinskog fakulteta.

Prakti?ni dio ispita će se održati 05.02.2009. godine sa po?etkom u 09.00 ?asova na Klinici