• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.02.2009

OBAVJEŠTENJE

Apsolventi i studenti koji su predmet Farmakologija sa toksikologijom slušali po starom programu ispit će u drugom terminu januarsko-februarskog ispitnog roka polagati prema sledećem rasporedu:

-prakti?ni dio ispita: u utorak, 10.02.2009.god. u 9.00h
- usmeni dio ispita: u srijedu, 25.02.2009.god. u 9.00h

Potvrđivanje izlaska na ispit i dogovor sa asistentom o na?inu polaganja je u ?etvrtak, 05.02.2009.god. u 9.00h.