• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.02.2009

OBAVJEŠTENJE

Tri ?asa predavanja iz Prve pomoći održaće se 13.02.2009. god . sa po?etkom u 11.15 ?asova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta.
Sa predmetnim nastavnikom će biti napravljen dogovor o odvijanju prakti?ne nastave.