• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.02.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Pedijatrije održaće se 26.02.2009. godine sa po?etkom u 08.30 ?asova na Klinici.
Predispitne vježbe održaće se 24.02.2009.god. sa po?etkom u 08.00 ?asova.