• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.02.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Hirurgije umjesto (23.02.2009. god.) održaće se 26.02.2009. godine sa po?etkom u 11.00 ?asova u Dekanatu Medicinskog fakulteta.