• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.02.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MEDICINE

Predavanja iz Histologije i embriologije za studente I godina Medicine održaće se 27.02.2009. god u 08.00 ?asova u Institit Morfološku grupu predmeta.