• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.02.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MEDICINE

Obaveštavaju se studenti II godine Medicine da će test iz predmeta Mikrobiologija i imunologija ( dio parazitologija i mikrobiologija), održaće se 02.03.2009. godine od 13.30 do 14.00 ?asova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Usmeni dio ispita održaće se 03 - 04.03.2009. god. sa po?etkom u 09.00 ?asova u kabinetu Prof.dr Krsta Kova?evića.