• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.02.2009

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz PATOFIZIOLOGIJE održaće se 25.03.2009.god. u Amfiteatru (Dekanat Medicinskog fakulteta):
-I grupa u 17:ooh
-II grupa u 18:ooh.