• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.03.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Student doktorskih studija mr sci Nataša Terzić javno će izložiti istraživa?ki program doktorske teze pod nazivom „METODE ZA OTKRIVANJE ZNANJA U ZDRAVSTVENO-STATISTIČKIM BAZAMA PODATAKA“ , pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sastavu:prof dr Jelena Erić Marinković, red.prof Medicinskog fakulteta u Beogradu ,Prof dr Neđeljko Kecojević ,van.prof .Medicinskog fakulteta u Podgorici prof dr Predrag Stanišić,red.prof Prirodno matemati?kog fakulteta u Podgorici dana 13.03.2009godine sa po?etkom u 12,00 ?asova u radnoj Sali dekanata Medicinskog fakulteta.