• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.03.2009

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz Histologije i embriologije za studente I godina Stomatologije održaće se 13.03.2009. god u 16.00 ?asova u Institutu za Morfološku grupu predmeta.