• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.03.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Hirurgije održaće se 23.03.2009.godine sa po?etkom u 11.00 ?asova u Dekanatu Medicinskog fakulteta.

Izlazak na ispit treba potvrditi do 16.03.2009. god. do 13.00 ?asova u Studentskoj službi.