• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.03.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Studenti doktorskih studija upisani 2008/09 godine,sa završenim osnovnim studijama, treba da izvrše ovjeru prvog prvog(I) i upis drugog (II) semestra do 20.03.2009godine.
Za upis II semetra potreban je:

• Indeks
• Uplatnica na iznos od 1000 eura (Uplatu izvršiti na žiro ra?un Medicinskog fakulteta broj: 510-2353-62 svrha :uplata školarine za drugi semestar)