• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.03.2009

OBAVJEŠTENJE

Polaganje ispita iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom u apsolventskom ispitnom roku za studente koji su isti slušali po starom programu održaće se prema sledećem rasporedu:

- prakti?ni dio ispita: u petak, 27.03.2009.god. u 9.00h
- usmeni dio ispita: u utorak, 31.03.2009.god. u 9.00h

Potvrđivanje izlaska na ispit i dogovor sa asistentom o na?inu polaganja je
u ponedeljak, 23.03.2009.god. u 9.00h.