• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.03.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Biologija ćelije za studente doktorskih studija održaće se 11.04.2009. godine u 10.00 ?asova u amfiteatru za Morfološku grupu predmeta.