• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

01.04.2009

OBAVJEŠTENJE

Dr med Nataša Belada ,braniće magistarski rad pod nazivom


„PREOPERATIVNI PREDIKTIVNI FAKTORI ZA NASTANAK ATRIJALNE FIBRILACIJE NAKON HIRUŠKE REVASKULARIZACIJE MIOKARDA“.

u ?etvrtak 09.04.2009 godine u 14,00 ?asova u amfiteatru (zgrada dekanata) pred Komisijom u sastavu:

DOC. DR ANETA BOŠKOVIĆ-mentor
DOC. DR LJILJA GLEDOVIĆ MUSIĆ
ACAD. PROF. DR GORAN NIKOLIĆ

Sekretar Komisije-dipl.pravnik Vesna Bauković