• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

01.04.2009

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija mr sci VESNA BOKAN javno će izložiti istraživa?ki program doktorske teze pod nazivom „EFEKTI KOMBINOVANE FIZIKALNE TERAPIJE U LIJEČENJU DIJABETIČNE POLINEUROPATIJE“ , pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sastavu: Doc dr Slobodan Radović, docent Medicinskog fakulteta u Podgorici , Prof dr Zoran Kojović ,redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu , Doc dr Snežana Vujošević,docent Medicinskog fakultet u Podgorici dana 07.04.2009 godine sa po?etkom u 11,00 ?asova u radnoj Sali dekanata Medicinskog fakulteta.