• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

03.04.2009

Obavjestenje za studente Medicinskog fakulteta

Uprava za antikorupcijsku inicijativu, kontinuirano i ove studijske godine sprovodi kampanju pod nazivom »Korupcija ne smije biti izlaz« u cilju nivoa javne svijesti o problemu korupcije.

Kampanjom je planiran nastavak aktivnosti zapo?etih u vidu održavanja predavanja studentima crnogorskih fakulteta na temu »Šta je korupcija«.

Obavještavamo Vas da će navedena Uprava organizovati predavanje 07.04.2009. godine sa po?etkom u 13,00 ?asova u amfiteatru Medicinskog fakulteta (zgrada dekana).

Obzirom na aktuelnost teme, molimo Vas da prisustvujete navedenom predavanju.UPRAVA FAKULTETA