• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

06.04.2009

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE VI GODINE

Senat Univerziteta Crne Gore na sjednici održanoj dana 26.03.2009 godine odobrio je vanredni ispitni rok za studente VI godine Medicinskog fakulteta.

U vanrednom roku može se polagati jedan ispit.

Ispitni rok će se održati : 25 i 26 aprila 2009 godine.

Prijava ispita :06 i 07 .04.2009 godine u vremenu od 11,00 do 13,00 ?asova u Studentskoj službi.