• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

06.04.2009

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz Imunologije ( u okviru predmeta Mikrobiologija i imunologija) održaće se:
-Prakti?ni ispit : 10-eta nedelja,od 06.04.2009.god.-10.04.2009.god. u terminu vježbi.
-Test: 13.04.2009.god. od 19:45-20:15h
-Usmeni ispit :14. i 16.04.2009.god. od 09:00h.