• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.04.2009

OBAVEŠTENJE

Student doktorskih studija mr sci ŽELJKO GOLUBOVIĆ javno će izložiti istraživa?ki program doktorske teze pod nazivom „PSIHIJATRIJSKA PROCJENA UBISTVA U CRNOJ GORI , ANALIZA PSIHOPATOLOŠKIH I SOCIOPATOLOŠKIH FAKTORA“, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sastavu:prof dr Miroslava Jašović Gašić, red.prof Medicinskog fakulteta u Beogradu ,doc dr Aleksandar Damjanović ,docent Medicinskog fakulteta u Beogradu, prof dr Mirko Peković ,van. profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, dana 27.04.2009 godine sa po?etkom u 12,00 ?asova u radnoj Sali dekanata Medicinskog fakulteta.