• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.05.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE V GODINE

Predavanja iz HIRURGIJE –oblast Dje?ija hirurgija održaće gostujući profesor Dr.Z.Krstić 11.05.2009.god. sa po?etkom u 09:10h u Amfiteatru Dje?ije Klinike.