• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.05.2009

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTA DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Biologija ćelije za studente doktorskih studija održaće se 09.05.2009. godine u 10.00 ?asova u amfiteatru za Morfološku grupu predmeta.