• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.05.2009

OBAVEŠTENJE

Predavanja iz Hirurgije –oblast Dje?ija hirurgija održaće gostujući profesor Dr.Z.Krstić 11.05.2009.god.sa po?etkom u 09:10h odlažu se i po?eće u 11:00h.