• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.05.2009

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE

Predispitne vježbe iz predmeta HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA će se održati 20.05.2009.god. u 10:00h,a završni ispit 23 I 24.05.2009.god. u 12:00h u Mikroskopskoj sali Instituta za morfološku grupu predmeta.