• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.05.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA


U okviru realizacije CEEPUS projekta pod nazivom »Uspostavljanje mreže za praćenje uticaja faktora sredine na plodnost i neonatalno zdravlje« u kome je Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore partner, naš Fakultet je za studijsku 2009/2010. godinu dobio mogućnost da uputi tri studenta doktorskih studija na jednomjese?ni studijski boravak u Varnu (Bugarska) – 2 kandidata i Varšavu (Poljska) – 1 kandidat.

U vezi sa navedenim, Medicinski fakultet raspisuje

K O N K U R S

Pravo prijavljivanja imaju studenti doktorskih studija.
Potrebna dokumenta za prijavljivanje:

- prijava u slobodnoj formi
- CV
- Potvrdu o upisu doktorskih studija
- Prosje?na ocjena na osnovnim studijama
- Znanje engleskog jezika (V stepen – potvrda Instituta za strane jezike u Podgorici)

Dokumenta se predaju sekretarici dekana.
Konkurs je otvoren od 12-31.05.2009. godine.


KOORDINATOR CEEPUS-a
ZA MEDICINSKI FAKULTET

Prof. dr Milica Martinović