• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.05.2009

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTA DOKTORSKIH STUDIJA

Ispit iz predmeta Biologija ćelije održaće se 16.05.2009.god. u 12:00h u Amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.