• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.05.2009

OBAVEŠTENJE

Usmeni dio ispita iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicinskog fakulteta koji su predmet slušali po starom programu će se održati prema sledećem rasporedu:

- test, ponedjeljak 08.jun 2009.god. sa po?etkom u 8.00h
- usmeni, ponedjeljak 08.jun 2009.god. sa po?etkom u 13.00h