• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.05.2009

OBAVJEŠTENJE

Završni ispit iz predmeta Farmakologija za studente Stomatološkog fakulteta će se održati u subotu, 30. maja 2009.god. sa po?etkom u 11,00h u amfiteatru u zgradi Dekanata.