• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

01.06.2009

OBAVJEŠTENJE

Predispitne vježbe za studente III godine medicine
iz predmeta Radiologija i nuklearna medicina održaće se u vježbaonici za radiologiju u sledećim terminima:
02.06.2009.god.
-09:00-11:00h
-11:00-13:00h
14.06.2009.god.
-18:00-20:00h
28.06.2009.god.
-18:00-20:00h
Termini ispita biće dogovoreni na dan predispitnih vježbi.