• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.06.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predispitne vježbe iz predmeta Histologija i embriologija će se održati 03.06.2009.god. u 17:00h u Mikroskopskoj Sali Instituta za morfologiju.
Tada će se i formirati grupe za prakti?ni ispit planiran za 05.06.2009.god. u 16:00h.