• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.06.2009

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz Mikrobiologije sa parazitologijom u junsko-julskom roku će se održati
-prakti?ni dio ispita 11.06.2009.god. od 10:00h na Institutu za morfologiju.
-usmeni 12.06.2009.god.od 08:30h u kancelariji br. 110(ranije kancelarija prof.dr.K.Kova?evića).
Izlazak na ispit treba potvrditi do 09.06.2009.god. u Studentskoj službi.