• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.06.2009

OBAVJEŠTENJE

Popravni kolokvijumi I i II i kolokviranje propuštenih vježbi iz farmakologije za studente Stomatološkog fakulteta će se održati u ?etvrtak, 11. juna 2009.god. sa po?etkom u 9,00h.