• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.06.2009

OBAVJEŠTENJE

Popravni završni ispit iz Farmakologije u prvom terminu za studente Stomatološkog fakulteta će se održati u subotu, 13. juna 2009.god. sa po?etkom u 11,00h.