• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.06.2009

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Mikrobiologije i imunologije će se održati prema sledećem rasporedu :
22.06.2009.god.
-u 08:30h prakti?ni dio ispita na Insitutu za morfologiju
Test u Amfiteatru (Dekanat):
-12:00-12:30 –Bakteriologija
-12:30-13:00-Parazitologija sa mikologijom
-13:00-13:30-Imunologija
-13:30-14:00-Virusologija
Popravni usmeni dio ispita će se održati 23.06.2009.god. od 08:30h u kancelariji br.110.