• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.06.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE


Prakti?ni dio ispita iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom u drugom terminu junskog ispitnog roka za studente Medicine će se održati u utorak, 23. juna 2009.god. sa po?etkom u 9,00h.
Usmeni dio ispita će se održati u ?etvrtak, 25.juna 2009.god. sa po?etkom u 10,00h.