• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

01.07.2009

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUCE STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
BROJ:
Podgorica 01.07.2009godineOBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA

Upis kandidata za studijske programe MEDICINE, STOMATOLOGIJE i VISOKE MEDICINCKE ŠKOLE u Beranama će se obaviti 3.07.2009. godine u vremenu od 9,00 do 14,00 ?asova.

Za upis u studijsku 2009/10 godinu potrebna su sledeća dokumenta:

1.Indeks

2.Tri fotografije

3.Dva prijavna lista za upis studenata 2009/10 godine(ŠV-20)

4.Uplatnicu na 5,00 eura (Uplatu izvršiti:Lovćen osiguranje ad Podgorica-Filijala Podgorica: 550-3596-62.

5.Ljekarsko uvjerenje