• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.07.2009

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE V GODINE MEDICINE

Ispit iz Hirurgije u Avgustovskom roku za studente V godine Medicine po Bolonji održaće se 24.08.2009. godine.
Studenti koji polažu Hirurgiju u Avgustovskom roku su:
1.Bogićević Nevena - 473/05
2.Stešević Danka - 344/04
3.Stanojević Darinka -358/04
4.Popović Mitar - 360/04

-Prakti?ni dio ispita će se održati 24.08.2009. god u 09.00 ?asova ( javiti se kod sektetarice Dekana).

-Usmeni dio će se obaviti istog dana u 12.00 ?asova u Dekanatu Medicinskog fakulteta.