• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.07.2009

Avgustovski ispitni rok 2008/2009

Anatomija

1. Ra?ić Jelena 629/08
2. Rako?ević Mina 652/08
3. Ivanović Dragana 625/08
4. Dragojević Milena 615/08
5. Vraneš Strahinja 634/08
6. Halilović Emina 630/08
7. Damjanović Danijela 636/08
8. Dajević Milica 632/08
9. Vuković Ivana 648/08
10. Hodžić Mirela 637/08
11.Pilica Amra 651/08
12.Filipović Katarina 653/08
13.Šimun Tomislav 612/08
14.Grubiša Luka 650/08
15.Milivojević Stefan 649/08
16.Popović Ksenija 611/08
17.Kurpejović Fatima 626/08
18.Škurić Anja 645/08
19.Šehović Mahmut 646/08
20.Ušaku Ilirijana 624/08
21.Muratović Edvina 614/08
22.Čapunović Emina 622/08
23. Ćetković Dunja 640/08
24.Rai?ević Maja 608/08
25.Mujević Anela 619/08
26.Dautović Amela 638/08
27.Drobnjak Stanojka 588/07
28.Ćirović Sandra 261/02
29.Međedović Aida 530/06
30.Gerić Anđela 590/07
31.Čindrak Malka 585/07
32.Mu?ić Almedin 580/07
Medicinska fiziologija

1. Dragojević Ivana 601/07
2. Lopi?ić Ana 500/06
3. Babaić Adisa 545/06
4. Čađenović Ranko 596/07
5. Ćetković Sanja 465/05
6. Gegić Amra 421/05
7. Cicović Ivana 503/06
8. Raspopović Katarina 502/06
9. Pelinković Suzana 533/06
10.Šćekić Anica 521/06
11.Murtović Eldina 501/06
12.Ćeman Albin 541/06
13.Vulić Marjana 338/04
14.Ivanović Andrea 318/03
15.Halilović Alma 581/07
16.Mujezinović Minela 582/07
Histologija i embriologija

1. Tapušković Tamara 617/08
2. Dedeić Rabina 635/08
3. Bori?ić Slobodan 643/08
Interna medicina

1. Mašović Milena 307/03
2. Minić Jelena 394/04
3. Davidović Ana 373/04
4. Svrkota Novak 335/04
5. Adžić Nikola 376/04
6. Baković Sanja 458/05
7. Nikezić Ivana 426/05
8. Bulatović Snežana 450/05
9. Dedeić Semina 454/05
10.Sekulić Milena 461/05
11.Dedeić Edina 395/01
12.Cicović Milica 552/06
13.Perović Marina 345/04
14.Savović Slavko 549/06
15.Boljević Jovana 603/07
16.Stamatović Marina 381/04
17.Vuksanović Dragomir 353/04
18.?urović Ivan 378/04
19.Manojlović Tanja 467/05
20.Mitrić Marija 433/05
21.Šupić Vera 390/04
22.Knežević Milica 485/05
23.Ćosović Danilo 484/05
24.Husović Merima 436/05
Medicinska biohemija i hemija

1. Ti?ević Andrijana 574/07
2. Feratović Anela 575/07
3. Markišić Mirza 564/07
4. Krsmanović Jelica 584/07
5. ?ozović Admir 504/06
6. Drpljanin Edina 560/07
7. Ljutica Igor 607/07
Mikrobiologija i imunologija

1. Orlandić Jadranka 547/06
2. Perizović Aida 654/08
3. Lakićević Dražen 298/03
Patološka fiziologija

1. Jovanović Miruna 602/07
2. Nišavić Sanja 374/04
3. Bošković Vladan 480/05
4. Kljajić Blagoje 364/04
5. Bulatović Marija 363/04
6. Vasić Vesna 388/04
7. Čobović Gezim 657/08
Patološka anatomija

1. Joksimović Milko 531/06
2. Ostojić Nikolina 532/06
3. Etemović Selma 539/06
4. Katnić Ivana 347/04
5.Jeknić Jelena 354/04
6.Rai?ević Miloš 391/04
7.Peli?ić Vanesa 380/04
8.Goranović Nataša 440/05
9.Lutovac Borislav 514/06
Infektivne bolesti

1. Hadžić Emir 422/05
2. Tovarišić Nikolina 414/05
3. Ra?ić Milan 463/05
4. Popović Milena 551/06
5. Mavrić Haki 337/04
6. Kalić Mirela 441/05
Hirurgija

1. Stešević Danka 344/04
2. Bogićević Nevena 473/05
3. Stanojević Darinka 358/04
4. Popović Mitar 360/04
Pedijatrija

1. Borilović Milena 359/04
Ginekologija

1.Šimić Bojan 387/04