• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.07.2009

Avgustovski ispitni rok 2008/2009

Anatomija

1. Mušović Enida 38/07
2. Radulović Tanja 37/07
3. Rešetar Ivan 59/08
4. Jovetić Tomo 55/08
5. Pušonja Marijana 47/08
6. ?urković Ana 62/08
7. ?uri?ić Nevena 46/08
8. Tomić Andrea 42/07
9. Marković Tanja 57/08
10.Jokanović Slobodanka 54/08
11.Orahovac Belinda 40/07
12.?eković Rosanda 39/07
13.Šćekić Milica 14/06
14.Bori?ić Mirko 12/06
15.Dedeić Mirza 26/06
16.Anđelić Ivana 58/08
Stomatološka protetika –pretklinika

1. Radović Miroslav 35/07
2. Kolić Denisa 33/07
3. Dervović Erol 28/07
4. Jokanović Ivana 5/06
Hirurgija

1. Medojević Dragoje 16/06
2. Ku? Amra 11/06
3. Hodžić Ilda 17/06
4. Mušura Nikoleta 8/06