Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Medicinski fakultet
Univerzitet Crne Gore

Kruševac bb
Podgorica

Tel. +382 20 246 651
Faxl. +382 20 243 842

Email: infomedf@ac.me

 


31.08.2015
UPIS 2015-2016. GODINA - III UPISNI ROK

» SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA - VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA

28.08.2015
VISOKA MEDICINSKA SKOLA - III UPISNI ROK

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI ŽELE DA UPIŠU STUDIJSKI PROGRAM VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA BERANE

» opširnije

28.08.2015
KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTICKE STUDIJE ZDRAVSTVENA NJEGA - VISOKA MEDICINSKA SKOLA BERANE

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI ŽELE DA UPIŠU POSTDIPLOMSKI
SPECIJALISTIČKI STUDIJSKI PROGRAM
„ZDRAVSTVENA NJEGA“ Visoka Medicinska škola – Berane

» opširnije

08.07.2015
RANG LISTA

» RANG LISTA - STOMATOLOGIJA

» OBAVJEŠTENJE ZA PRIGOVOR

» OBAVJEŠTENJE O UPISU - STOMATOLOGIJA

08.07.2015
KONAČNA RANG LISTA

» KONAČNA RANG LISTA - VMŠ BERANE

» OBAVJEŠTENJE O UPISU - VMŠ BERANE

07.07.2015
UPIS 2015-2016. GODINA - II UPISNI ROK

» REZULTATI POLAGANJA DOPUNSKOG ISPITA - STOMATOLOGIJA

» KLJUČ DOPUNSKOG ISPITA IZ HEMIJE

» KLJUČ DOPUNSKOG ISPITA IZ BIOLOGIJE

07.07.2015
UPIS 2015-2016. GODINA - II UPISNI ROK

» RANG LISTA - VMŠ BERANE

» OBAVJEŠTENJE

06.07.2015
UPIS 2015-2016. GODINA - II UPISNI ROK

» SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA - STOMATOLOGIJA

» SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA - VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA

» OBAVJESTENJE O POLAGANJU DOPUNSKOG ISPITA

04.07.2015
SPECIJALIZACIJE

» MJESEČNI IZVJEŠTAJ

» OCJENA MENTORA

» PREDLOG MENTORA

03.07.2015
OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI ŽELE DA UPIŠU JEDAN OD STUDIJSKIH PROGRAMA MEDICINSKOG FAKULTETA

» OBAVJEŠTENJE - II UPISNI ROK

PRETRAGA »»


28.08.2015
Obavjestenje za studente III godine stomatologije

Predispitne konsultacije iz predmeta Radiologija
» opširnije

26.08.2015
OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

OBAVJEŠTENJA
» opširnije

26.08.2015
OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJA
» opširnije

25.08.2015
OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

OBAVJEŠTENJA
» opširnije

25.08.2015
OBAVJEŠTENJE

Predmet Mikrobiologija i imunologija
» opširnije

25.08.2015
OBAVJEŠTENJE

Predmet: KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA
» opširnije

24.08.2015
OBAVJEŠTENJE

Studenti koji polažu
» opširnije

24.08.2015
OBAVJEŠTENJE

Usmeni dio ispita
» opširnije

24.08.2015
OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispiti iz
» opširnije

22.08.2015
OBAVJEŠTENJE

OBAVJESTAVAJU SE STUDENTI
» opširnije

PRETRAGA »»