Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Medicinski fakultet
Univerzitet Crne Gore

Kruševac bb
Podgorica

Tel. +382 20 246 651
Faxl. +382 20 243 842

Email: infomedf@ac.me

 


30.06.2015
KONAČNE RANG LISTE

» OBAVJEŠTENJE DA SU RANG LISTE KONAČNE

» KONAČNA RANG LISTA - MEDICINA

» KONAČNA RANG LISTA - STOMATOLOGIJA

» KONAČNA RANG LISTA - VMŠ BERANE

» OBAVJEŠTENJE ZA UPIS

29.06.2015
RANG LISTE

» RANG LISTA - MEDICINA

» RANG LISTA - STOMATOLOGIJA

» RANG LISTA - VMŠ BERANE

» OBAVJEŠTENJE ZA PRIGOVOR

27.06.2015
UPIS 2015-2016. GODINA

» REZULTATI POLAGANJA DOPUNSKOG ISPITA - MEDICINA

» REZULTATI POLAGANJA DOPUNSKOG ISPITA - STOMATOLOGIJA

» KLJUČ DOPUNSKOG ISPITA IZ HEMIJE

» KLJUČ DOPUNSKOG ISPITA IZ BIOLOGIJE

26.06.2015
VAŽNO, VAŽNO, VAŽNO

» OBAVJESTENJE O POLAGANJU DOPUNSKOG ISPITA

26.06.2015
UPIS 2015-2016. GODINA

» REZULTATI POLAGANJA TESTA - MEDICINA

» REZULTATI POLAGANJA TESTA - STOMATOLOGIJA

» KLJUC ZA TEST IZ HEMIJE

» KLJUC ZA TEST IZ BIOLOGIJE

25.06.2015
UPIS 2015-2016. GODINA

» SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA - MEDICINA

» SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA - STOMATOLOGIJA

» SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA - VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA

» SPISAK KANDIDATA KOJI NIJESU POLAGALI EKSTERNU MATURU - MEDICINA

» SPISAK KANDIDATA KOJI NIJESU POLAGALI EKSTERNU MATURU - STOMATOLOGIJA

» OBAVJEŠTENJE O POLAGANJU TESTA ZA KANDIDATE BEZ POLOŽENE EKSTERNE MATURE

22.06.2015
OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI ŽELE DA UPIŠU JEDAN OD STUDIJSKIH PROGRAMA MEDICINSKOG FAKULTETA

» OBAVJEŠTENJE

19.06.2015
POSLOVNIK O RADU ISPITNE KOMISIJE I KOMISIJE ZA UPIS

» POSLOVNIK O RADU ISPITNE KOMISIJE I KOMISIJE ZA UPIS

» POSTUPAK BODOVANJA

04.06.2015
INTERNI OGLAS UNIVERZITETA CRNE GORE

» INTERNI OGLAS

19.05.2015
VAŽNO, VAŽNO, VAŽNO

Obavještavaju se studenti
» opširnije

PRETRAGA »»


30.06.2015
OBAVJEŠTENJE ZA AVGUSTOVSKI ROK

» OBAVJEŠTENJE

29.06.2015
OBAVJEŠTENJE

OBAVJESTAVAJU SE STUDENTI
» opširnije

23.06.2015
OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo Vas
» opširnije

23.06.2015
OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz predmeta
» opširnije

23.06.2015
OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispiti iz
» opširnije

22.06.2015
OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti
» opširnije

18.06.2015
OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Studenti koji
» opširnije

17.06.2015
OBAVJEŠTENJE

Predispitne vježbe iz
» opširnije

09.06.2015
OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

OBAVJEŠTENJA
» opširnije

09.06.2015
OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Hirurgija
» opširnije

PRETRAGA »»